Tuesday 20th of October 2020 02:46:34 PM

Avinguda Sant Jaume 2, 607
AD700 ESCALDES
PRINCIPAT ANDORRA

Bootstrap Image Preview

ANDORRA

Andorra és un país totalment independent i sobirà, amb un coprincipat com a forma parlamentària de govern entre el Bisbat d’Urgell i la República Francesa des del 1289 i, membre, entre altres organismes internacionals, de l’ONU.
La llengua oficial del país és el català, però el castellà i el francès es parlen també regularment.
L’economia andorrana, tradicionalment assentada en el turisme i el sector bancari, ha desenvolupat un nou model econòmic de liberalització de les inversions adaptat al marc internacional present, amb l’aprovació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, que permet la creació de societats amb el 100% del capital estranger. Aquesta obertura, que s’ha completat amb la promulgació de la llei d’intercanvi d’informació en matèria fiscal, la signatura de convenis de doble imposició amb països com França, Espanya, Portugal, Luxemburg i els Emirat Àrabs Units i la creació d’una nova normativa tributaria amb una baixa pressió fiscal, l’ha convertit en una plataforma molt atractiva per a inversors i en un dels països amb una fiscalitat més competitiva per a desenvolupar projectes empresarials a Europa.
Andorra a més ofereix un sistema bancari amb uns elevats ratis de solvència, té una renda per càpita de les més elevades del món, un dèficit i endeutament sobre el PIB en la banda més moderada dels països de la OCDE i una de les taxes de criminalitat més baixes del món.
Els professionals que conformem la firma prestem serveis integrals a les empreses i particulars estrangers que volen implantar-se a Andorra.

El arbol de las leyes ha de podarse continuamente.

Anatole France (1844-1924), escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura.