Tuesday 20th of October 2020 02:23:56 PM

Avinguda Sant Jaume 2, 607
AD700 ESCALDES
PRINCIPAT ANDORRA

Bootstrap Image Preview

INVERTIR A ANDORRA

Els professionals que conformem la firma prestem serveis integrals a les empreses i particulars estrangers que volen implantar-se a Andorra.
Molt breument exposem els principals atractius de la nova normativa en matèria tributaria del Principat, de baixa pressió fiscal:
Impost de societats: El tipus de gravamen és del 10%, reduint-se fins un 2% en el cas d’empreses amb un determinat tipus d’activitat.
Impost sobre la renta de les persones físiques: El tipus de gravamen és del 10%, amb els 24.000 euros primers de rendiment del treball exempt, així com les rendes de capital mobiliari i la totalitat dels dividends de societats andorranes.
IGI: L’IGI es l’impost equivalent al IVA espanyol, però el seu tipus general és del 4,5%, del 0% en el cas de sanitat, educació, arrendament de vivendes i del 1% en alimentació, aigua i llibres.
Per altra banda, a Andorra no existeix impost sobre el Patrimoni, ni Impost de successions i donacions.